KONFERENCIA AUGUST ´68

Operácia Dunaj

zmenila z noci na deň životy miliónov ľudí. Mnohí z nich sa dodnes pýtajú: "Prečo?"

Prečo našich vtedajších spojencov tak vystrašila naša snaha o socializmus s ľudskou tvárou? Prečo do 15 miliónového štátu vpochodovalo pol milióna vojakov a šesť tisíc tankov? Prečo sme sa nebránili a prečo naša vláda napokon súhlasila s okupáciou?

Odpovede na tieto otázky poskytnú odborníci zo Slovenska a zo zahraničia na medzinárodnej konferencii s názvom Operácia Dunaj. Rozšíria tak povedomie starších generácií o udalostiach z Augusta 1968 v bývalom Československu a pomôžu mladším lepšie pochopiť aj súčasnú geopolitickú situáciu, v ktorej sa nachádza samostatné Slovensko.

Veľké ĎAKUJEME všetkým rečníkom, účastníkom a sponzorom, vďaka ktorým konferencia skončila veľkým úspechom.

A big THANK YOU to all the speakers, participants and sponsors who made this conference a huge success.

Zmluva o spolupráci - Historický ústav SAV a Camera Obskura: 

strana

1

,

2

,

3

,

4

.