Kontakty

Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA

Panenská 18, 811 03 Bratislava, SR 

Register neziskových organizácií Okresný úrad Bratislava

OVVS-1534/161/2005-NO

Peter Bielik, riaditeľ

37924150 / IČO /

2022099552 / DIČ /

SK61 8330 0000 0020 0118 7371 / IBAN /

Meno / Name  
Email  
Správa / Message  
gallery/kolaz ud